SZTE TTIK
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tsz.
Hírek, aktualitások A tanszékrõl

Friss publikáció || 2018.01.15.

Appl-GAL4 driven transcription in adult heads.
Kokity L, Bodai L
Dros Inf Serv. 2017. 100:54-55. link

Friss publikáció || 2018.01.05.

The Inhibitory Effect of Panax Ginseng Extract on Amyloid-like Fibril Formation of Trypsin in Aqueous Ethanol.
Kasi PB, Kotorman M, Borics A, Hervay BG, Molnar K, Laszlo L.
Protein Pept Lett. 2017 Dec 29. doi: 10.2174/0929866525666171229231226

Friss publikáció || 2017.12.21.

Systematic genetic interaction studies identify histone demethylase Utx as potential target for ameliorating Huntington's disease.
Song W, Zsindely N, Faragó A, Marsh JL, Bodai L.
Hum Mol Genet. 2017 Dec 21. doi: 10.1093/hmg/ddx432

Friss publikáció || 2017.12.15.

Che1/AATF interacts with subunits of the histone acetyltransferase core module of SAGA complexes.
Caliskan G, Baris IC, Ayaydin F, Dobson MJ, Senarisoy M, Boros IM, Topcu Z, Zencir S.
PLoS One. 2017. 12(12):e0189193. doi: 10.1371/journal.pone.0189193.

NFTÖ támogatás || 2017.10.24.

Dr Páhi Zoltánnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) által meghirdetett, "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" című, NTP-NFTÖ-17 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-NFTÖ-17-B pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "Hiszton gének epigenetikai szabályozásának vizsgálata" című pályázata a Támogató döntése alapján ösztöndíjban részesült.

Prezentációs díj || 2017.08.30.

Phanindra Babu Kasi a ”13th International Congress on Advances in Natural Medicines, Nutraceuticals and Neurocognition” konferencián Rómában 2017. július 27-28-án a legjobb poszter prezentációs díjat nyerte el Phanindra Babu Kasi, Márta Kotormán, Attila Borics, Kinga Molnár and Lajos László: ”The inhibitory effect of spice extracts on the formation of amyloid fibrils using trypsin in aqueous ethanol” című poszterrel.

Kiváló Fiatal Kutató díj || 2017.08.28.

A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 2017. augusztus 25-26-án tartott konferenciáján tanszékünk III éves PhD hallgatója Zahorán Szabolcs elnyerte a kiváló fiatal kutató díjat a Zahorán Sz, Dugmonits K, Szántó P, Bartos K, Hermesz E: "A terhesség alatti dohányzás rövid és hosszú távú hatásának molekuláris vizsgálata a köldökzsinór endotél diszfunkciójának és a lehetséges kompenzációs hatások tükrében" című előadással.

Friss publikáció || 2017.08.28.

TAF10 and TAF10b partially redundant roles during Drosophila melanogaster morphogenesis.
Pahi Z, Borsos BN, Vedelek B, Shidlovskii YV, Georgieva SG, Boros IM, Pankotai T.
Transcription. 2017. 25:e1327836. doi: 10.1080/21541264.2017.1327836.

Friss publikáció || 2017.06.12.

Multicomponent access to androstano-arylpyrimidines under microwave conditions and evaluation of their anti-cancer activity in vitro.
Baji Á, Kiss T, Wölfling J, Kovács D, Igaz N, Gopisetty MK, Kiricsi M, Frank É.
J Steroid Biochem Mol Biol. 2017. pii: S0960-0760(17)30152-8. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.06.001.

Friss publikáció || 2017.06.05.

The actin binding cytoskeletal protein Moesin is involved in nuclear mRNA export.
Kristó I, Bajusz C, Borsos BN, Pankotai T, Dopie J, Jankovics F, Vartiainen MK, Erdélyi M, Vilmos P.
Biochim Biophys Acta. 2017. pii: S0167-4889(17)30145-3. doi: 10.1016/j.bbamcr.2017.05.020.

PhD védés || 2017.05.17.

Vedelek Balázs sikeresen védte "A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata." című doktori disszertációját

PhD védés || 2017.05.05.

Páhi Zoltán Gábor sikeresen védte "TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben" című doktori disszertációját

PhD védés || 2017.05.02.

Kovács Dávid sikeresen védte "Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata P53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben" című doktori disszertációját.

XXXIII OTDK || 2017.04.13.

A héten Debrecenben megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekciójában tanszékünkről Varga Árpád "A DNS hibajavítást in vivo vizsgáló modellrendszer részét képező deléciós hiszton géncsoportok létrehozása Drosophila melanogaster-ben" című munkájával a Molekuláris Biológia II. tagozatban első helyezést, Faragó Anikó "Az öregedés során csökkenő expressziót mutató hiszton acetiltranszferázok azonosítása és vizsgálata Drosophila melanogaster-ben" című munkájával a Molekuláris Biológia II. tagozatban második helyezést ért el. Az OTDK-n indult még Szűcs Diána "A DNS hibajavítást segítő hiszton poszt-transzlációs módosítások in vivo vizsgálatára alkalmas kísérleti rendszer létrehozása Drosophila és humán modellrendszerben" című munkájával.

Az április 18-21 közt Pécsett megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában Szőke Krisztina és Igaz Nóra az "A nanoméretű ezüst részecskék gátolják a multidrog rezisztens rákos sejtek efflux aktivitását és fokozzák a kemoterápia hatékonyságát." című munkájukkal az Onkológia II tagozatban különdíjat nyertek.A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának (SZTE TTIK) Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszéke biokémia, környezeti biokémia és molekuláris biológia tárgyakat oktat biológus, biomérnök, molekuláris bionika, környezettan, környezetmérnök és környezettudomány szakos hallgatók számára.

A tanszék kutatási tevékenysége a következõ területekre fókuszál:

  • transzkripció szabályozás, kromatin biológia és epigenetika
  • tumor biológia
  • neurodegeneráció és öregedés biológiája
  • oxidatív stressz válasz
  • proteáz katalízis és stabilitás

   Linkek:

    SZTE
    TTIK
    BTCS
    ETR
    Coospace
    Pályázati Iroda
    Telefonkönyv

    PubMed
    Web of Knowledge
    MTMTSZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
2013-2018.