SZTE TTIK
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tsz.
KurzusokSzakdolgozat

A tanszék által oktatott kurzusok*:


*: A táblázatban található információk tájékoztató jellegűek, az oktatott tantárgyak hivatalos adminisztrációja a Neptun felületén történik. A kurzusokhoz kiadott előadás vázlatok és egyéb segédanyagok a Coospace megfelelő színterein találhatóak.

Előadások:

 • Biológia alapjai
 • Biokémia (biológia osztatlan tanárképzés)
 • Biokémia kémia tanároknak
 • Biokémia kémikusoknak
 • Biokémia előadás (Molekuláris Bionikus képzés)
 • Biokémia alapjai (környezettan, környezetmérnök)
 • Molekuláris biológia előadás (biológia, molekuláris bionikus és biomérnök BSc)
 • Molekuláris biológia előadás (biológia osztatlan tanárképzés)
 • Molekuláris biológia alapok (ált. isk. biológia tanár, környezettudomány MSc)
 • Molekuláris biológia (MSc)
 • Molekuláris biológia D (MSc)
 • A szintetikus biológia alapjai (biomérnök BSc)
 • Szintetikus biológia és omika
 • Rendszerbiológiai alapok (Biológia tanár)
 • Rekombináns DNS technikák (info-bionikus MSc)
 • Biológiai kémia MSc
 • Stresszbiokémia (választható)
 • Környezeti stresszbiokémia (választható)
 • Nanorészecskék a tumorterápiában (választható)

Gyakorlatok:

 • Számolási gyakorlat (BSc)
 • Molekuláris Biológia Diff gyakorlat (BSc)
 • Makromolekula tervezés és manipuláció gyakorlat (Biomérnök)
 • Biokémia gyakorlat (BSc)
 • Molekuláris biológia gyakorlat MSc

Szemináriumok:

 • Biokémia szeminárium (BSc)
 • Biokémia gyakorlat szeminárium (osztatlan tanárképzés)
 • Molekuláris biológia szeminárium (BSc)
 • Molekuláris biológia alapok szeminárium

Levelező oktatás:

 • Biológia alapjai előadás (BSc)
 • Biokémia gyakorlat (BSc)
 • Biokémia kémikusoknak
 • Molekuláris Biológia előadás és szeminárium (BSc)
 • Molekuláris Biológia gyakorlat
 • Makromolekuláris rendszerek előadás és gyakorlat


Szakdolgozati, diplomadolgozati és PhD témák:


Szakdolgozat, diplomamunka témaválasztással kapcsolatban kérjük tekintse át a tanszékünkön működő kutatócsoportok témáit; és amennyiben van olyan, amelyik érdekelné, kérjük vegye fel a kapcsolatot az adott kutatócsoport vezetőjével.SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
2013-2021.